V nabídce opět plastové kůly a zatravňovací dlažba z Transform Lázně Bohdaneč!!!